หอยแมลงภู่ ใหญ่ 45
หอยแมลงภู่ กลาง 30
หอยแมลงภู่ เล็ก 20
หอยแครง ใหญ่ 130
หอยแครง กลาง 100
หอยแครง เล็ก 80
หอยลาย ใหญ่ 80
หอยลาย กลาง 60
หอยลาย เล็ก 50