กุ้งขาว (เกษตร) 30 ตัว 280-300
กุ้งขาว (เกษตร) 40-45 ตัว 230-250
กุ้งขาว (เกษตร) 50-60ตัว 200-220
กุ้งขาว (เกษตร) 60-70 ตัว 180-190
กุ้งขาว (เกษตร) 70-80 ตัว 170-180
กุ้งขาว (เกษตร) 80-90 ตัว 160-170
กุ้งขาว (เกษตร) 90-100  ตัว 150-160
กุ้งก้ามกราม(เลี้ยง) 10-12 ตัว 370-400
กุ้งก้ามกราม(เลี้ยง) 13-15 ตัว 350-370
กุ้งก้ามกราม(เลี้ยง) 15-18 ตัว 330-350
กุ้งก้ามกราม(เลี้ยง) 19-20 ตัว 300-320
กุ้งก้ามกราม(เลี้ยง) 21-25 ตัว 250-280
กุ้งก้ามกราม(เลี้ยง) 26-30 ตัว 230-250
กุ้งโปร่งไข่ 35-40 ตัว 190
กุ้งโปร่งไข่ 41-45 ตัว 180
กุ้งโปร่งไข่ 46-50 ตัว 170
กุ้งแม่น้ำ 4 ตัว/โล 1000-1050
กุ้งแม่น้ำ 5 ตัว/โล 900-950
กุ้งแม่น้ำ 6 ตัว/โล 800-850
กุ้งแม่น้ำ 7 ตัว/โล 700-750
กุ้งแม่น้ำ 8 ตัว/โล 600-650