เรียนแจ้งเพื่อทราบ

ทางตลาดฯรับซื้อสินค้าอาหารทะเลสด ปลาน้ำจืด จำนวนมาก ซื้อขายเงินสดเท่านั้น

ท่านใดมีสินค้าต้องการนำมาส่งขาย สามารถโทรติดต่อแพผู้ประกอบการ เพื่อเช็คราคารับซื้อได้โดยตรงเลยค่ะ