สัตว์น้ำจืด

สินค้าสัตว์น้ำจืด

เปิดขายปลาน้ำจืดรอบเช้า ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 12.00 น. ของทุกวัน

ปลาน้ำจืดจะมีเข้ามาลงเยอะทุกวันส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลายี่สก ปลาไน ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาจีน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาหมอ และอื่นๆอีกมากมาย

ปลาน้ำจืด

ปลานิล
ปลาทับทิม
ปลาดุก
ปลาสวาย
ปลาจืน
ปลาตะเพียน
ปลาไน

กุ้งโปร่งไข่ (ก้ามกรามตัวเมีย)
กุ้งขาว(เกษตร)
กุ้งก้ามกราม(เลี้ยง)

ทางตลาดรับซื้อปลาน้ำจืดเป็นจำนวนมาก หากพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่ต้องการนำมาส่งขายที่ตลาดฯ สามารถโทรติดต่อ แพปลาที่รับซื้อได้โดยตรงตามเบอร์ด้านล่างนี้ค่ะ

#อาหารทะเลสด #Catering #โรงแรม #อาหารทะเล #ปลาน้ำจืด #seafood #ปิ่งย่างซีฟู้ดส์ #ตลาดสด #ตลาดปลา #แหล่งรวมอาหารทะเลสด #ตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำ#ตลาดอาหารทะเล #แหล่งรวมอาหารทะเล #แหล่งรวมปลาน้ำจืด #ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพบางบอน