ประวัติตลาด

Company Profile

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วางศิลาฤกษ์ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ ศูนย์กลางค้าปลีก ค้าส่งตลาดปลาใหญ่สุดในกรุงเทพฯ
เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับพ่อค้า แม่ค้า รับปีมังกรทอง มั่นใจเศรษฐกิจฟูเฟื่องค้าขาย คล่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นตลาดค้าปลาครบวงจรใหญ่สุดในกรุงเทพฯ มั่นใจเปิดให้บริการกลางปี 2555

ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพบางบอน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 และ เริ่มดำเนินการเปิดตลาดขายสินค้าในปี2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นตลาดศูนย์รวมการค้าปลีก- ค้าส่งสัตว์น้ำแห่งใหม่ ที่รวมสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม อาหารแช่แข็ง ใหญ่สุดในกรุงเทพมหานคร (ย่านฝั่งธนบุรี) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ บนถนนเอกชัย –บางบอน3 เป็นแหล่งรวมรวบสินค้าทางสัตว์น้ำเข้ามาไว้ที่นี่ที่เดียว เหมาะสำหรับชาวประมง ที่นำสินค้าเข้ามาส่งจำหน่าย รวมถึง พ่อค้า แม่ค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรมและลูกค้าทั่วไป ที่มาซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายหรือรับประทาน

จุดเด่นของตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ-บางบอน

  1. ตลาดสัตว์น้ำฯ เป็นตลาดกลางรวบรวมสินค้าจากเกษตรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

แหล่งที่มาของสินค้ามาจากหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียงที่ติดกับทะเล ส่วนปลาน้ำจืด มาจากหลากหลายจังหวัดในภาคกลาง 

  • ตลาดฯ เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด สดใหม่ทุกวัน และความปลอดภัยทางสารปนเปื้อน ซึ่งทางตลาดฯ ได้รับรางวัลมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครติดต่อกันหลายปีซ้อน
  • ตลาดฯ เน้นขายราคาส่ง ทำให้มีการซื้อ-ขายกันในราคาที่ย่อมเยาว์ และได้ราคาดีกว่าท้องตลาดฯทั่วไป กลุ่มลูกค้าของตลาดฯ ส่วนใหญ่ จะเป็น พ่อค้า แม่ค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงแรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงานแช่แข็ง ส่งออกต่างประเทศ และผู้บริโภคทั่วไป อีกร้อยละ 40 โดยจะมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาซื้อและขายสินค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศ มากกว่า 1,000 รายต่อวัน
  • ด้านการคมนาคม เดินทางสะดวก รวดเร็ว เดินทางง่าย อยู่ในเขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร เขตเชื่อมต่อการ ใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรม

            พื้นที่ภายในตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ-บางบอน ประกอบไปด้วย โรงประมูล ขนาด 5,000 ตารางเมตร รองรับการซื้อขายสินค้าทั้ง 16 บริษัท อาคารพาณิชย์ จำนวน 24 ยูนิต มีโรงอาหาร มีห้องเย็นเก็บสินค้า มีอาคารสำนักงานและ ลานจอดรถรองรับได้ 500 คัน ตลาดฯมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ณ ปัจจุบัน มีผู้ค้าภายในตลาด จำนวน 12 บริษัท ด้วยกัน โดยมีสินค้าหมุนเวียนนำเข้ามาขายต่อวัน ประมาณ 200-300 ตัน  ซึ่งในปัจจุบันทางตลาดฯเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก และมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเยอะทุกวัน โดยประเมินจากจำนวนปริมาณรถเข้า-ออกตลาดฯ ใน 1 เดือน เฉลี่ย 14,042 คัน

ด้านสิ่งแวดล้อมกับการจัดทำโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย

ทางตลาดฯได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีช่วยในการบำบัดน้ำเสีย  จัดทำโดยอาจารย์ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตามตลาดทั่วไปหรือตลาดอื่นๆจะไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการกำจัดกลิ่น และเสียง โดยผ่านการประเมินจากกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงมีการใส่ใจดูแลรักษาความสะอาด เพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็นตลาดสดสมัยใหม่ ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ตลาด สีเขียว” (Green Freeze Market) และในทุกๆเดือน มีการตรวจประเมินค่าน้ำจากการบำบัด สำหรับที่ส่งตรวจหา ได้แก่ ค่าBiochemical Oxygen Demand (BOD), ค่าPH, ค่าsettable, settable Solids, Sulfide ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผลที่ได้ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อแหล่งชุมชน