นึกถึงอาหารทะเลสด ปลาน้ำจืด นึกถึงตลาดปลาบางบอน3

นึกถึงอาหารทะเลสด ปลาน้ำจืด นึกถึงตลาดปลาบางบอน3

ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ-บางบอน หรือ เรียกกันในนาม ตลาดปลาบางบอน3 เปิดขายสินค้าสัตว์น้ำมากมาย ในราคาส่งและปลีก สินค้าสดจากชาวประมงและเกษตรกร มีทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม อาหารทะเลให้เลือกซื้อมากมาย เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อมารับไปขายต่อ หรือลูกค้าทั่วไปก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้เช่นกัน