ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ – บางบอน

(บริหารงานส่วนกลางโดย บริษัท กรุงเทพ ซีฟู้ดส์ มาร์เก็ต จำกัด)

ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนบางบอน3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

โทร. 02-4503868 Line:bsm.mk.

ผู้ประกอบกิจการด้านสัตว์น้ำอาหารทะเล

 

ผู้ประกอบกิจการด้านสัตว์น้ำจืด

https://goo.gl/maps/7yeREUNxFr92

#อาหารทะเลสด #Catering #โรงแรม #อาหารทะเล #ปลาน้ำจืด #seafood #ปิ่งย่างซีฟู้ดส์ #ตลาดสด #ตลาดปลา #แหล่งรวมอาหารทะเลสด #ตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำ#ตลาดอาหารทะเล #แหล่งรวมอาหารทะเล #แหล่งรวมปลาน้ำจืด #ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพบางบอน