ติดต่อสอบถาม

ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ – บางบอน

(บริหารงานส่วนกลางโดย บริษัท กรุงเทพ ซีฟู้ดส์ มาร์เก็ต จำกัด)

ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนบางบอน3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

โทร. 02-4503868 Line:bsm.mk.

ผู้ประกอบกิจการด้านสัตว์น้ำอาหารทะเล

ปลาทะเล / อาหารทะเล
รายชื่อแพ เบอร์ติดต่อ
บจก.สหไทย ซีฟู้ดส์ 085-1144764 คุณแมน
บจก.ประมงไทยเจริญ 081-4843685 เฮียง้อ
บจก.เม่งกี่บางบอน 081-4063535 คุณโจ้ , คุณลา 089-8146091
บจก.บุญชัยแปซิฟิค 086-0406667, 089-9241498 คุณนาง
บจก.ชนะพงษ์ ประมงวณิช 081-8547589, 081-4993995 คุณเมธี
บจก.วรนิชนันท์ 081-8555988, 0898235669 เจ้บิ
บจก.ปิติพงษ์ ซีฟู้ดส์ 0815515494 เจ้ตุ้ม
บจก.ศิริรัตน์ซีฟู้ดส์ 081-9101577, 02-4503728 คุณแพรว
บจก.สินรุ่งเรือง ซีฟู้ดส์ 081-8085366 คุณเกรียง
บจก.ไทยนำซีฟู้ดส์ 084-7265888 คุณเจน
บจก.พัฒนาการประมง(บางบอน) 089-5339230 คุณองอาจ

ผู้ประกอบกิจการด้านสัตว์น้ำจืด

ปลาน้ำจืด / กุ้งน้ำจืด
รายชื่อแพ ประเภทสินค้าที่ขาย เบอร์ติดต่อ
บจก.บุญชัยแปซิฟิค กุ้งแม่น้ำ / กุ้งก้ามกราม / กุ้งขาว  086-0406667, 089-9241498 คุณนาง
บจก.วรนิชนันท์ ปลาน้ำจืดทุกชนิด / กุ้งขาว / กุ้งก้ามกราม 081-8555988, 0898235669 เจ้บิ
บจก.ปิติพงษ์ ซีฟู้ดส์ ปลาน้ำจืดทุกชนิด / กุ้งขาว / กุ้งก้ามกราม 081-5515494 เจ้ตุ้ม
บจก.สินรุ่งเรือง ซีฟู้ดส์ ปลาน้ำจืดทุกชนิด 081-8085366 คุณเกรียง
บจก.ยสพนธ์ ปลาน้ำจืดทุกชนิด / กุ้งขาว / กุ้งก้ามกราม 086-8181118, 089-2220222 คุณยิ่ง
บจก.พัฒนาการประมง(บางบอน) ปลาน้ำจืดทุกชนิด / กุ้งขาว / กุ้งก้ามกราม  ปลาน้ำจืด 083-8186221 คุณเพ้ง /

กุ้งน้ำจืด 081-3719398 คุณหย่ง, 089-6675087

https://goo.gl/maps/7yeREUNxFr92

#อาหารทะเลสด #Catering #โรงแรม #อาหารทะเล #ปลาน้ำจืด #seafood #ปิ่งย่างซีฟู้ดส์ #ตลาดสด #ตลาดปลา #แหล่งรวมอาหารทะเลสด #ตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำ#ตลาดอาหารทะเล #แหล่งรวมอาหารทะเล #แหล่งรวมปลาน้ำจืด #ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพบางบอน