แหล่งรวมปลาน้ำจืดที่ใหญ่สุดในกทม. ในย่านฝั่งธนบุรี คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำกรุงเทพ-บางบอน” ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าทั่วไปเข้ามาจับจ่ายซื้อปลาเพื่อนำไปขายต่อยอดรายได้กันมากมาย รวมถึงซื้อไปประกอบอาหาร เนื่องจากตลาด มีการขายปลาหลากหลายชนิดที่เป็นปลาเศรษฐกิจ อาทิ ปลาหมอ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาแสงจันทร์ ปลาสวาย ปลายี่สก ปลาบึก ปลากดคัง ปลาแขยง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเล และกุ้งน้ำจืดมาลงขายมากมาย โดยตลาดรับซื้อสินค้าจากชาวประมงและเกษตรกร 

ท่านใดต้องการนำสินค้ามาส่งขายสามารถติดต่อร้านผู้ประกอบการในตลาดปลาบางบอน3 ได้เลยนะค่ะ